Heim

filmerFilm
Mange temafilmar laga av elevar i 10. klasse

artKunst
Elevane har laga veggmaleri, biletkunst og street art. Her er eit utval av produksjonen.

redesignRedesign
Av brukt har elevane skapt nytt

dalekunst_sirkelFotogalleri
Bilde frå prosess og utstillingar

trafikk
Kortfilm laga av Dalekunst på
oppdrag for Vaksdal kommune
i prosjektet trafikksikker
kommune. Laga i perioden
juni - november 2015.

Dalekunst

Dalekunst er eit prosjekt i regi av Dale barne- og ungdomsskule i samarbeid med Vaksdal Kulturskule. Prosjektet fekk økonomisk starthjelp frå Undanningsdirektoratet/Ut med kulturskulen, og er unikt i sitt slag. Samarbeidet på tvers av einingar er både av økonomisk, kreativ og administrativ art.

Dalekunst handlar om å ta ungdomskultur på alvor og rettar seg mot elevane på 10.trinn, men og andre ungdommar er involvert. Stikkord for Dalekunst er gatekunst/street art, video, dataspel, virtuell verd.

t_skjorte

Kjøp Dalekunst T-skjorte, og ver med på å støtte vårt prosjekt

Kjøp Dalekunst t-skjorte. Som du kan sjå på bileta til venstre er det to ulike t-skjortemodellar og fargar. Den rosa er i damemodell og den svarte er mannemodell/nøytral. Pris for t-skjortene er 150,- kr. Dei får du i ulike storleik.
Takk til modellar Mari Dale Sellevold og Eirik Sigurdson.
Send epost til: jostein.vasstveit@vaksdal.kommune.no

test10